Personvern

Hva slags persondata samler vi inn

For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder, samler vi inn følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Når du har kjøpt en tjeneste eller et produkt hos oss, samler vi også inn teknisk data på varmeanlegget. De personlige opplysningene samler vi inn når du kjøper en tjeneste hos oss enten via epost, telefon eller i direkte kontakt med en av våre serviceteknikere eller andre medarbeidere.

Hensikten med å samle inn persondata

Våre kunders personopplysninger blir samlet inn for at vi skal kunne levere tjenestene våre og følge opp kundene. Dette inkluderer utsendelse av servicerapport etter utført service på varmeanlegget til kunden, teknisk support, utsendelse av faktura og utsendelse av tilbud ved forespørsel om dette.

Hvem har tilgang til personopplysningene

Personopplysningene er tilgjengelige for våre serviceteknikere, slik at de kan følge opp kunde og sende servicerapporter. Personopplysninger er også tilgjengelig for driftskoordinator som er ansvarlig for planlegging av serviceoppdrag og utsendelse av faktura, i tillegg vårt regnskapskontor O.M. Regnskap som håndterer regnskapet til firmaet.

Personopplysninger blir ikke overført til andre land.

System for lagring av informasjon

Personopplysninger blir lagret i vårt rapportsystem, som er et nettbasert system utviklet til lagring av teknisk data, utsendelse av servicerapporter og påminnelse om når det er tid for ny service hos våre kunder. Personopplysninger lagres i tillegg i vårt faktura- og ordresystem.

Lagringstid

Personopplysninger slettes fem år etter siste kundekontakt. Privatpersoner kan be om at vi skal slette deres personopplysninger ved å sende en mail til eco@ecovarm.no dersom ikke pålegg fra offentlige myndigheter krever annet.